Tag adoptie van bitcoin door grote bedrijven of overheden